sdìl

sdìl
1) sedile
2) municipio, edificio comunale.

Dizionario Materano. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • kəsmək — f. 1. Kəsərti vasitəsilə bütövdən bir hissə ayırmaq; bölmək, parçalamaq. Çörəyi kəsmək. Ağacın budağını kəsmək. İpi kəsmək. – <Koroğlu> durnanın telindən bir dəstə kəsib, Eyvazın papağına sancdı. «Koroğlu». Mağaza sahibi iki arşın yarım… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Virginia Bioinformatics Institute — The Virginia Bioinformatics Institute at Virginia Tech is a bioinformatics, computational biology, and systems biology research facility that uses transdisciplinary approaches combining information technology, biology and medicine to interpret… …   Wikipedia

  • birləşmək — f. 1. Bir araya toplaşaraq, bir birinə qarışaraq bir küll halına gəlmək. Nümayişçilər meydanda birləşəcəklər. Hissələr çayın sahilində birləşdi. Qoşunlar hücum etmək üçün birləşdilər. 2. İttifaq bağlamaq, həmrəy olmaq, bir araya toplaşmaq, öz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • süpürləşmək — f. Bir biri ilə qarpışmaq, tutuşmaq, qapışmaq. Pəhləvanlar süpürləşdilər. – Uşaqlar torpaqdan sümüyü götürəndə bir birinə aman vermir, süpürləşib yerə yıxılırdılar. Ç.. . . Qapıçı Qədim dayını geri itələdi. Onlar süpürləşdilər. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəsdəşməx’ — (Ağdam, Şəki, Şəmkir) 1. çəkişmək, höcətləşmək (Şəmkir). – Birbiriηizinən bəsdəşməx’dən əl çəkin, xeyir götürməzsiηiz 2. bəhsə girmək, ötüşmək, yarışmaq (Ağdam, Şəki). – Alıynan Hüseyin kişinin oğlu bəsdəşdilər, görəx’ axırı no:lajax (Ağdam) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çitəşməx’ — (Beyləqan) höcətləşmək. – Çitəşməx’ mənasız işdi; – Bir xeyli çitəşdilər, əmə dalaşmadılar …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dönəlgə — I (Bərdə, Kürdəmir, Şuşa) döngə. – Balakişi, quzuları dönəlgədən keçirt (Şuşa); – Dönəlgədə kəsdilər onun qabağın (Kürdəmir) II (Bərdə, Şəmkir, Şuşa) bax dönəlyə ◊ Dönəlgəsi dönməx’ – bəxti yatmaq. – Onun dönəlgəsi dönüf (Bərdə); – Bayram kişinin …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • əməşmək — (Cəbrayıl) daraşmaq, cummaq. – Əməşdilər otun canna quzular …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • xeyirrəşməg — (İmişli) sövdələşmək. – Dünən xeyirrəşdilər, inəgi aldı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kəfəlləşmək — (Salyan, Zərdab) tərkləşmək, ikilikdə bir ata minmək. – Əhmədnən Məmməd kəfəlləşdilər (Zərdab) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”